Giờ lễ Nhà Thờ Chợ Quán 120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5 Tp HCM

Nhà thờ
Quận
Quận 5
Đường
Trần Bình Trọng
Địa chỉ
120 Trần Bình Trọng, P.2, Quận 5
Giờ lễ Chúa Nhật
5.00
6:30
8:00
16:30
18:00
Giờ lễ Thứ 7
5:00
17:30
Link bản đồ

Bản đồ 1:

Bản đồ 2:
Bản đồ 3: Bản đồ hình ảnh:
Bản đồ Nhà Thờ Chợ Quán

Gửi góp ý

Thống kê truy cập

Hôm nay:
9223
Hôm qua:
3624
7 ngày:
17113
30 ngày:
80896