Giờ lễ Nhà Thờ Chúa Hiển Linh 38 Kinh Dương Vương, P.13, Quận 6 Tp HCM

Nhà thờ
Quận
Quận 6
Đường
Kinh Dương Vương
Địa chỉ
38 Kinh Dương Vương, P.13, Quận 6
Giờ lễ Chúa Nhật
6.00
8:00
16:30
Giờ lễ Thứ 7
17:00
Link bản đồ

Bản đồ 1:

Bản đồ 2:
Bản đồ 3: Bản đồ hình ảnh:
Bản đồ Nhà Thờ Chúa Hiển Linh

Gửi góp ý

Thống kê truy cập

Hôm nay:
523
Hôm qua:
9513
7 ngày:
29978
30 ngày:
107574