Giờ lễ Nhà Thờ Đức Bà (Chính Toà) 1 Công xã Paris, P.Bến Nghé, Quận 1 Tp HCM

Nhà thờ
Quận
Quận 1
Đường
Công xã Paris
Địa chỉ
1 Công xã Paris, P.Bến Nghé, Quận 1
Giờ lễ Chúa Nhật
5:30
6:30
7:30
9:30
16:00
17:15
18:30
Giờ lễ Thứ 7
5:30
Link bản đồ

Bản đồ 1:

Bản đồ 2:
Bản đồ 3: Bản đồ hình ảnh:
Bản đồ Nhà Thờ Đức Bà (Chính Toà)

Gửi góp ý

Thống kê truy cập

Hôm nay:
41
Hôm qua:
9264
7 ngày:
16040
30 ngày:
79904