Giờ lễ Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, P.9, Quận 3 Tp HCM

Nhà thờ
Quận
Quận 3
Đường
Kỳ Đồng
Địa chỉ
38 Kỳ Đồng, P.9, Quận 3
Giờ lễ Chúa Nhật
5:00
06:30
08:00
10:00
15:30
17:00
18:30
20:00
Giờ lễ Thứ 7
Link bản đồ

Bản đồ 1:

Bản đồ 2:
Bản đồ 3: Bản đồ hình ảnh:
Bản đồ Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Gửi góp ý

Thống kê truy cập

Hôm nay:
556
Hôm qua:
9513
7 ngày:
30011
30 ngày:
107607