Giờ lễ Nhà Thờ Hưng Phú 100-102 Bến Nguyễn Duy, P.9, Quận 8 Tp HCM

Nhà thờ
Quận
Quận 8
Đường
Bến Nguyễn Duy
Địa chỉ
100-102 Bến Nguyễn Duy, P.9, Quận 8
Giờ lễ Chúa Nhật
7:30
18:00
Giờ lễ Thứ 7
17:30
Link bản đồ

Bản đồ 1:

Bản đồ 2:
Bản đồ 3: Bản đồ hình ảnh:
Bản đồ Nhà Thờ Hưng Phú

Gửi góp ý

Thống kê truy cập

Hôm nay:
1077
Hôm qua:
9513
7 ngày:
30532
30 ngày:
108128