Giờ lễ Nhà Thờ Nam Hải 277 Phạm Hùng, P.4, Quận 8 Tp HCM

Nhà thờ
Quận
Quận 8
Đường
Phạm Hùng
Địa chỉ
277 Phạm Hùng, P.4, Quận 8
Giờ lễ Chúa Nhật
8:00
16:00
18:00
19:30
Giờ lễ Thứ 7
5:00
17:30
19:30
Link bản đồ

Bản đồ 1:

Bản đồ 2:
Bản đồ 3: Bản đồ hình ảnh:
Bản đồ Nhà Thờ Nam Hải

Gửi góp ý

Thống kê truy cập

Hôm nay:
126
Hôm qua:
9264
7 ngày:
16125
30 ngày:
79989