Giờ lễ Nhà Thờ Thánh Phanxicô Xaviê 25 Học Lạc, P.14, Quận 5 Tp HCM

Nhà thờ
Quận
Quận 5
Đường
Học Lạc
Địa chỉ
25 Học Lạc, P.14, Quận 5
Giờ lễ Chúa Nhật
5:30
7:15(Tiếng Hoa)
8:45
16:00
17:30(Tiếng Hoa)
Giờ lễ Thứ 7
5:30
18:30
19:30(Tiếng Hoa)
Link bản đồ

Bản đồ 1:

Bản đồ 2:
Bản đồ 3: Bản đồ hình ảnh:
Bản đồ Nhà Thờ Thánh Phanxicô Xaviê

Gửi góp ý

Thống kê truy cập

Hôm nay:
72
Hôm qua:
1283
7 ngày:
27337
30 ngày:
104721