Giờ lễ Nhà Thờ Thiên Thần 600 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2 Tp HCM

Nhà thờ
Quận
Quận 2
Đường
Xa lộ Hà Nội
Địa chỉ
600 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Quận 2
Giờ lễ Chúa Nhật
5:00
7:00
18:00
Giờ lễ Thứ 7
18:00
Link bản đồ

Bản đồ 1:

Bản đồ 2:
Bản đồ 3: Bản đồ hình ảnh:
Bản đồ Nhà Thờ Thiên Thần

Gửi góp ý

Thống kê truy cập

Hôm nay:
30
Hôm qua:
9264
7 ngày:
16029
30 ngày:
79893